Pages

esmaspäev, 8. juuni 2015

Koolitus "Hauaplatsi kujundamine ja haljastamine"


Mõtlesin, et panen ka üldinfo siis üles juba. Sattusin sinna koolitusele Haridusministeeriumi poolt pakutavate (tasuta) kursuste raames, neid sai ikka lapatud ja lõpuks jäi üks huvitav silma.

Toimus: 06.-09. nov. 2012

Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused" vahenditest rahastatava tööalase koolituse raames korraldame 32 tundi kestva kursuse kalmistutel teenustöid tegevatele inimestele, kalmistu haldajatele ja kalmistuvahtidele.

Õppekava kinnitamise kuupäev 01.06.2012 ja käskkirja number 3.3-1/69-T.

Õppekavarühm: aiandus.


Õppekeel: eesti keel.

Koolituse kogu maht 32 tundi, sellest auditoorset tööd 4 tundi ja praktilist tööd 28 tundi.


Õppekava koostamise alus: kutsestandard Maastikuehitaja II.

Eesmärk: õppija osakb lugeda hauaplatsile koostatud kujundusprojekti, ehitada projekti järgi hauarajatise, rajada haljastuse ning hooldada hauaplatse. 

Teoreetilised teadmised: kalmistukultuur, surnuaeda sobivad taimeliigid ja nende hooldamine, kalmistute kujunduspõhimõtted, kujundusprojekti lugemine, piirangud. 


Praktilised oskused: projekti lugemine, tööde planeerimine, hauarajatise ehitamine, taimede istutamine ja hooldamine.

Nõuded õpingute alustamiseks: aiandusalane ettevalmistus (kas koolitus või töökogemus), oskab kasutada ja hooldada tööriistu (muruniidukeid, murutrimmereid, võsalõikureid jne).

Õppekava struktuur: auditoorse ja praktilise töö teemad: kalmistu kultuur ja Eesti kalmistute tüübid 4 tundi, kalmistu eeskiri 1 tund, kalmistule sobiva taimmaterjali valik ja hooldamine (püsikud, puud, põõsad, muru) 8 tundi, kalmistute kujunduspõhimõtted, rajamismaterjalid ja nende kasutamine (filterkangad, killustikud, kivid, metallpiirded jne). Kalmuseaded, 4 tundi praktilise töö lühikirjeldus: hauaplatsi kujundamine, koostatakse hauaplatsi kujundusplaan, 7 tundi; hauaplatsi rajamine -õppehallis rajatakse erinevatest materjalidest projekti alusel hauaplatsid, 8 tundi.

Nõuded õpingute lõpetamiseks - vähemalt 80% õppekava läbimine.

Õppekava koostaja: Kati Veski, Luua Metsanduskooli aiakujunduse õpetaja, praktik.